"The secret of life is giving"

Vilka är vi ?

Folk Hjälpen  grundades på initiativ av personer som ville hjälpa människor som var fattiga, hemlösa, offer för våld, missbrukare, barn och ungdomar. Vi hjälper socialt uteslutna och marginaliserade människor. Vi vill att de ska fungera aktivt i ett samhälle baserat på principerna om ömsesidig respekt. Folk Hjälpen genomför sina mål genom att organisera samlingar och evenemang, samarbeta med affärsenheter och genomföra propaganda och informationsaktiviteter inom ramen för sina grundläggande  mål. Folk Hjälpen  utövar också ekonomiskt stöd och materialhjälp

Vår historia

Folk Hjälpen grundades juni 2015.                                                            I början 2017 startar samarbete med en välgörenhetsorganisation från Polen "Lejon hjärta"                                                                                        År 2017-2018 ställer vi upp container för klädinsamling.


Vår filosofi

Alla människor som vill ge bort en del av sin fritid, är villiga jobba ideellt tillsammans med vår organisation är välkomna.                                       Vårt mål är att bygga en bättre framtid!


Placera våra klädcontainer på din mark..

Kläder i vår kampanj kan doneras i lokala samlingar. Om du vill organisera en samling i ditt område fyller du i formuläret under fliken ”kontakta oss” Efter att vi har verifierat din ansökan får du en klädcontainer som gör att du enkelt kan börja klädinsamlingen i ditt område.

 
 
 

© Copyright Folk Hjälpen